Fra 2005 til 2006 har det vært en nedgang på 9.249 behandlede pasienter på landsbasis.

Det er først og fremst barn og ungdom i alderen 3-18 år som står for nedgangen. Også blant ungdom i alderen 19-20 år og blant psykisk utviklingshemmede har tallet gått ned.

Blant eldre, langtidssyke og uføre viser undersøkelsen imidlertid en oppgang fra tidligere år.

– Årsaken til at flere unge går sjeldnere til tannlegen, kan være at man har god tannhelse, og dermed venter lenger mellom hver undersøkelse, sier rådgiver Andreas Hedum ved seksjon for helsestatistikk i SSB til NTB.

Til tross for at færre går til tannlegen, steg driftsutgifter i tannhelse med 7,5 prosent fra 2005 til 2006. I fjor brukte tannhelsetjenesten nesten 2.000 kroner per person som ble undersøkt.

Fredag meldte NTB at gratis tannlege for psykisk syke, rusmisbrukere og ungdommer opp til 20 år er blant forslagene i en stortingsmelding om tannhelse. Helseminister Sylvia Brustad (Ap) uttalte da at hun ønsker å gjøre mer for de gruppene som har dårlig råd, eller av andre grunner ikke går jevnlig til tannlegen.