Gudstjenestene hadde i snitt et besøk på 93 deltakere i fjor. Med 67.000 avholdte gudstjenester, kom det samlede antall besøkende opp i 6,2 millioner. Det er en nedgang på 100.000 besøk på ett år, viser tall som Statistisk sentralbyrå (SSB) la frem onsdag.

Ved utgangen av fjoråret var litt under åtte av ti nordmenn medlem av Den norske kirke. Tallet har sunket jevnt og trutt de siste årene, og andelen var ifølge Fri Tanke rundt 85 prosent for ikke lenge siden. Nå er 79,2 prosent av befolkningen medlem av statskirken, etter en nedgang på 26.000 medlemmer fra 2008 til 2009.

Nesten 11.000 personer meldte seg ut, og nær 1.800 meldte seg inn. Resten forsvant gjennom feilrettinger som fulgte i kjølvannet av kirkevalget, da det ble sendt ut valgkort basert på kirkens medlemsregister.

Hvorfor tror du færre er med i statskirken?