Kommunal— og regionalministeren er innstilt på å bruke høyt tempo for å få til betydelige endringer i den regionale styringen. Før fire år er gått bør ulike forsøk omkring i fylkene gi Stortinget grunnlag for å vedta et nytt styringssystem, slik hun ser det.

Men Erna Solberg er skeptisk til å konstruere et nytt Vestlandsfylke ved bare å slå sammen de nåværende. Hun sier i samtale med Bergens Tidende at følelsen av identitet bør være retningsgivende for hvor store regionene bør være. «Vestlands-identiteten» for eksempel strekker seg opp til Romsdalsfjorden. Dermed kan nye grenser gå midt i et eksisterende fylke.

Et «partnerskap»

Solberg er inne i en fase der hun ser for seg et løsere samarbeid enn det vi har i dag på regionalt nivå. Istedenfor et nytt storfylke tenker hun seg et «partnerskap» der flere administrative enheter deltar, som bl.a. Universitetet i Bergen.

Statsråden er åpen for en helt ny tenkning både når det gjelder inndeling i valgdistrikter (som i dag er sammenfallende med fylkesgrensene) og når det gjelder antall fylkesmenn og deres funksjon.

— I teorien kan man fortsatt ha tre valgdistrikter i en ny vestlandsregion, men jeg tror det vil ha negative sider. Jeg ser heller at vi splitter de nåværende opp i mindre, og det er ingenting i veien for at vi istedenfor 19 valgkretser velger å opprette 40 eller 50 kretser.

Forsøkskaniner

— Når det gjelder fylkesmennene, behøver vi nok ikke så mange som i dag, uavhengig av hva vi gjør med regionaliseringen, resonnerer hun videre.

Statsråd Solberg har fra årsskiftet gjort flere fylker til forsøkskaniner. Det mest vidtgående prosjektet gjelder Møre og Romsdal og Hedmark. De har på hver sin kant startet prosjektet «enhetsfylke». Det innebærer at administrasjonen til fylkesmannen og fylkeskommunen er slått sammen. Men også i Oppland, i Oslo-området og her på Vestlandet er det inngått samarbeid på viktige områder, som bl.a. innenfor samferdsel.

— Når vi kommer frem til 2007, er det tid for evaluering. Deretter kommer saken opp for Stortinget til avgjørelse, sier Solberg.

- Overflatisk debatt

Venstrepolitikeren Harald Hove mener at debatten om å dele landet inn i større administrative regioner vil få konsekvenser som de færreste har tenkt over. Både som fylkestingsmedlem i Hordaland og som medlem av valglovutvalget er han forberedt på at det vil bli en ny runde om hvor store og hvor mange valgdistrikter vi skal ha når vi skal sende stortingsrepresentanter til Oslo.

— Det er noe påfallende at så å si ingen har vært opptatt av dette spørsmålet. Det viser jo bare hvor overflatisk denne regiondebatten hittil har vært, sier Hove som var stortingsrepresentant i årene 1997-2000.

Han mener at Solbergs høyttenkning om å gå over til 40-50 valgdistrikter er interessant, men forslaget bryter radikalt med de tanker som var fremme da arbeidet med ny valgordning pågikk.

Harald Hove er i utgangspunktet skeptisk til å konstruere gigantfylker - som for eksempel her på Vestlandet - slik noen ivrer for. Men skulle så skje, en gang i fremtiden, vil det i hvert fall bli problematisk å opprettholde to eller tre valgdistrikter med ulike mandattall innenfor et nytt storfylke. Det blir et stort dilemma som han foreløpig ikke ser noen løsning på. Men uansett bør valgdistriktene ikke bli større enn de største i dag.