Det er første gang dette skjer på 1990-tallet, viser tall fra Statistisk sentralbyrå.

Årsaken til nedgangen i antallet som fikk utlignet toppskatt, skyldes en stor økning i fribeløpene fra 1998 til 1999. Den totale utlignede toppskatten før fradrag og nedsettelser økte likevel i 1999 til 13.641 millioner kroner mot 13.161 millioner kroner i 1998.

Til sammen ble det utlignet 195,8 milliarder kroner i skatt for personlige skattytere i 1999. Dette var 11,2 milliarder, eller 6,1 prosent, mer enn året før.NTB