— For 10 år siden lurte forsikringsbransjen og leger i hele den vestlige verden på hvorfor Norge hadde så uvanlig mange nakkeslengskader, mens man ikke opplevde det samme i andre land. Nå lurer man på hvorfor det er så få slike skader i Norge, mens nakkesleng er blitt et alvorlig problem i andre land, sier informasjonsdirektør Preben Sandberg Røe i Finansnæringens Hovedorganisasjon til Bergens Tidende.

Tydelig nedgang

Det finnes ingen sikre statistikker over erstatningssaker for nakkeslengskader etter trafikkulykker. Men ifølge Sandberg Røe dreide fem prosent av de meldte personskadene etter kollisjoner i 1983, seg om nakkesleng. I 1991 var tallet et sted mellom 60 og 70 prosent. Nå anslår man at mellom 40 og 50 prosent av personskademeldingene omfatter nakkesleng.

— Det har vært en tydelig nedgang i slike erstatningssaker i Norge, mens de øker både i Sverige og i mange andre land. Vi har også sett en utvikling, der en økende andel av det som oppgis som mulig nakkesleng, i ettertid viser seg ikke å være det, legger han til.

Færre påkjørsler bakfra

— Hva er årsaken til at færre får varige nakkeslengskader?

— En forklaring er at det har vært en merkbar nedgang i trafikkulykker, som skyldes påkjørsler bakfra. Det er først og fremst slike kollisjoner som har ført til nakkesleng. En annen forklaring er at behandlingen av slike skader er blitt mye bedre de siste årene. Etter den enorme oppmerksomheten rundt denne skadetypen på begynnelsen av 1990-tallet, ble det satt i gang flere viktige medisinske forskningsprosjekter. Dette har etter hvert ført til nye og bedre behandlingsmetoder både medisinsk og innen fysikalske trening. Nakkesleng er ikke lenger en skade som nødvendigvis blir varig og fører til uførhet, sier Sandberg Røe.