Det viser en ny undersøkelse. Fra 1991 til 2000 er antall sykehusinnleggelser for hjerteinfarkt blant menn gått ned fra 9.349 til 7.496, en reduksjon på 20 prosent. For kvinner i samme periode er antallet innleggelser gått ned fra 5.108 til 4.396, en reduksjon på 14 prosent, skriver Aftenposten.

For aldersgruppen under 80 år er reduksjonen enda større. Samlet for begge kjønn er nedgangen 29 prosent i samme periode.

Undersøkelsen som viser den positive utviklingen, er basert på data fra Norsk Pasientregister og alle pasienter innlagt i norske sykehus med diagnosen hjerteinfarkt fra 1991-2000.

— Vi spiser mindre fett og mer frukt og grønt. Nye medisiner som reduserer kolesterolnivået og nye effektive blodtrykksmedisiner, kan også virke inn. Både høyt kolesterol og høyt blodtrykk er sentrale årsaker til hjerte- og karsykdom, sier professor Åsmund Reikvam ved institutt for farmakoterapi ved Universitetet i Oslo. Sammen med professor Terje P. Hagen ved Senter for helseadministrasjon, Universitetet i Oslo, er han ansvarlig for den unike undersøkelsen.

(NTB)