Personer som mottar stønad til barnetilsyn har sunket fra 27.783 til 25.719 fra første halvår i fjor til i år.

– I tillegg til betydningen av et godt arbeidsmarked observerer vi også at det er en nedgang i antall barn som bor sammen med enslig mor eller far, sier direktør Hilde Olsen i Nav.

Ved utgangen av juni 2008 mottok i alt 36.259 personer stønad for enslige foreldre. Det er 22.800 personer færre enn for ti år siden.