Fortsatt er det flest menn som drukner, viser tall fra Norsk Folkehjelp. Hittil i år har 32 menn, tre kvinner og tre barn druknet. Tilsvarende tall for i fjor var 45 menn, 9 kvinner og 5 barn.Bortsett fra Oslo, Buskerud, Aust-Agder og Svalbard, som ikke har hatt noen drukningsulykker i år, har ulykkene vært relativt jevnt fordelt i hele landet, ifølge Norsk Folkehjelp.