— Ett liv er selvfølgelig ett for mye. Derfor må vi hele tiden jobbe for å bedre trafikksikkerheten, men det går i riktig retning, sier Odd Reidar Humlegård, sjef i Utrykningspolitiet.

I årets seks første måneder er 90 personer blitt drept på norske veier. Det er ni færre enn på samme tidspunkt i 2005.

Færre dør

Da døde til sammen 224 personer, og dette tallet har ikke vært lavere siden 1970.

— Det finnes ikke noe entydig svar på hvorfor færre dør i trafikken. Det er mange ting som fungerer sammen. Bilene er sikrere, sjåførenes ferdigheter er blitt bedre, den akuttmedisinske hjelpen er blitt bedre, veiene er bedre, og overvåkingen av fart og promille er økt, sier Humlegård.

Men når det går galt, er det unge menn som er høyrisikogruppen på veiene.

— De er overrepresentert i alle negative trafikkstatistikker. En av tre av dem som blir tatt for å kjøre så fort at de blir anmeldt, er menn mellom 18 og 25. Omtrent det samme gjelder for kjøring i ruspåvirket tilstand, sier Humlegård.

— Hvorfor er det slik?

— Noen av dem har en helt egen evne til å overvurdere sine egne ferdigheter, men sannheten er at unge kvinner er vesentlig bedre på veiene, sier Humlegård.

Han tror at det er bare to tiltak som virkelig hjelper for å roe ned en del unge menn i trafikken.

— Det ene er å ta fra dem førerkortet. Det andre er at venner gir beskjed, spesielt jenter, mener Humlegård.

Høy fart og rus

For høy fart og rus er de to årsakene som oftest går igjen når det skjer alvorlige trafikkulykker.

— Hva er sjansen for å dø i trafikken dersom man hele tiden kjører aktsomt og etter reglene?

— Ca 15 prosent av dem som døde i trafikken i fjor var helt uten skyld i det selv. Det betyr at dersom du ferdes skikkelig, er edru, bruker bilbelte og holder fartsgrensen, så er sannsynligheten for å dø i trafikken langt mindre enn hvis du tar sjanser, sier Humlegård.