Kari FauskangerPå landsbasis omkom 24 personer i au-gusttrafikken. Tilsvarende tall for august i fjord var 35. Tallet kan stige dersom personer dør som følge av en trafikku-lykke innen en måned etter ulykken. Hittil i år har 195 personer omkommet etter trafikkulykker i hele landet. Det er en nedgang på 32 fra i fjor.

I Hordaland er det foreløpig bare en person som har omkommet på veiene i august. Det skjedde da en eldre mann mistet livet etter en utforkjøring ved Knoltatunnelen på staemveien mellom Bergen og Voss i begynnelsen av måne-den. Tilsvarende tall for i fjor var fire. I Sogn og Fjordane var det ingen dødsu-lykker i august, mens det i fjor var fire som mistet livet i trafikken.