Søndag morgen fant driftsleder Arnt Magnus Larsen ved Storøylaks oppdrettsanlegg i Farsund mindre død fisk enn forventet.

–Vi håper fortsatt at vi skal unngå stor fiskedød, sier Larsen til NTB. Verdien av fisken i Farsund og Flekkefjords-distriktet er rundt 100 millioner kroner.

–Vi har fått rapporter om at fisken oppfører seg unormalt ved oppdrettsanleggene i Farsund. Sannsynligvis er det også noe fiskedød her. Vi har i tillegg fått melding om unormal oppførsel fra et anlegg i Flekkefjord, sier regiondirektør i Fiskeridirektoratet, Birger Larsen, til NTB.

Direktoratets oppsynsbåt "Munin" tok søndag morgen vannprøver i farvannet utenfor Farsund. Disse prøvene var ventet å være ferdig analysert ved 15-tiden søndag. "Munin" var søndag ettermiddag på vei for å ta flere vannprøver lenger vest.

Lørdag steg konsentrasjonen av Chatonella-alger fra 200.000 til 1 million celler per liter fra formiddagen til kvelden.

–Fisken var tydelig skremt og stresset, sier Arnt Magnus Larsen. Storøylaks har 534.000 laks i mærene. I løpet av lørdagen døde 200 fisk. Fra midnatt til søndag morgen håvet nattevakten inn 284 døde laks. Det så imidlertid ut til at det døde færre fisk søndag morgen enn ved midnatt.

NTB