Til sammen var det 129.000 overnattinger på landets 243 vinteråpne campingplasser i februar, ifølge Statistisk sentralbyrå. Nedgangen er på 6,5 prosent i forhold til i fjor.

Vinterturismen fra utlandet til norske campingplasser gikk ned med 16 prosent, mens innenlandstrafikken gikk ned med 5 prosent.

Nedgangen er størst blant de svenske turistene, der 46 prosent færre brukte campingplassene her i landet i februar i år i forhold til samme måned i fjor. Fra Danmark var det 16 prosent flere campingturister.

Totalt har det vært 227.000 overnattinger ved campingplassene til nå i år, mot 253.000 i samme periode i fjor.

NTB