Mens flere og flere velger kollektivtransport i byene, er utviklingen motsatt i distriktene, ifølge SSB.

Fra 2005 til 2006 ble antall passasjerer redusert med 847.000 på bussruter utenfor byene. Selv om dette tallet utgjør kun 1 prosent av de reisende, er likevel tendensen klar, skriver Nationen.

— De fylkesinterne rutene utenfor byområdene utvikler seg i motsatt retning av buss og bane i byene og står tilbake med bare minuser, sier Anders Sønsteby i SSB.

Det største selskapet på lokaltrafikk i Norge, Nettbuss, er ikke overrasket.

— Det blir et for dårlig tilbud for de fleste. En eller to ganger om dagen holder ikke, sier daglig leder Arne Veggeland.

Han mener bil er enklere for folk i distriktene fordi det er lite kø, og ofte gratis og enkelt å finne parkeringsplass. Pris har derimot liten innvirkning på folks valg, tror han.

— Vår erfaring er at tilgjengelighet og frekvens betyr nesten alt, sier Veggeland.

Forskningsleder Gustav Nielsen ved Transportøkonomisk institutt (TØI) tror årsakene til at færre tar lokalbuss på bygda er sammensatte. Folketallet går ned, flere blir eldre, og brukervennligheten betyr mye for etterspørselen, mener han.

Nielsen mener dessuten at det er for komplisert for folk å forholde seg til rutetabeller fulle av fotnoter og tegn, og han sier sammenhengene i linjenettet er for dårlig. Standardisering og forenkling av tilbudet er nødvendig, slår Nielsen fast.