Åtte ganger siden 1983 har Statistisk sentralbyrå kartlagt uroen for vold og trusler i befolkningen. I 2007 svarte 6,7 prosent at de var engstelige for slike episoder på hjemstedet sitt. Det er den laveste andelen noensinne.

Nedgangen er størst blant kvinnene. I underkant av 11 prosent sier de nylig var engstelige for vold og trusler, det er to prosent færre enn for fire år siden og seks prosent færre enn i toppåret 1997.

Blant de eldre kvinnene over 66 år er andelen mer enn halvert i samme periode, fra 25 til 11 prosent.

Unge kvinner er i dag den mest urolige gruppen. Drøye 15 prosent av dem mellom 16 og 24 år sier at de har vært engstelige, men kurven er fallende også her. Fra 1997 har andelen sunket fra 22,4 prosent.

— Tidlig på 90-tallet var drapstallene høyere enn i dag, og på midten av 90-tallet hadde man store voldtektssaker med mye medieoppmerksomhet. Vi vet at faktorene som utløser frykt, er mange uoppklarte voldssaker i nærområdet, graden av medieoppmerksomhet og om man kjenner noen som er utsatt for vold, sier voldsforsker Ragnhild Bjørnebekk ved politihøyskolen i Oslo.

Den gruppen av befolkningen som oftest blir utsatt for vold - menn mellom 16 og 24 år - er langt mindre bekymret enn kvinnene. 3,6 prosent av de unge mennene oppgir å være bekymret. Det er én prosent mer enn gjennomsnittet blant alle menn.

— Volden i de kriminelle miljøene er blitt grovere, men den rammer ofte andre i det samme miljøet. Avstanden mellom dem som aldri gjør noe galt og de kriminelle er blitt større. Nedgangen kan skyldes at lovlydige opplever mindre vold og kjenner færre som er blitt utsatt for vold, sier Bjørnebekk.

1997 var året da flest innbyggere i Norge var urolige for å bli utsatt for vold og trusler på hjemstedet sitt, med en andel på 11 prosent.