I 1989 hadde far daglig omsorg for ett av femten barn i førskolealder som ikke bodde med to foreldre etter samlivsbrudd. I 2000 bodde bare hvert 20. barn under syv år fast hos far alene, viser tall Aftenposten har innhentet fra Statistisk sentralbyrå.

Barne— og familieminister Laila Dåvøy (KrF) er overrasket over utviklingen. Hun antyder at årsaken kan være at antall samboerskap er tredoblet de siste ti årene, og at far står veldig svakt ved et brudd i samboerforhold dersom han ikke undertegner et skjema hvor han erkjenner farskap og sier ja til delt foreldreansvar.

Dåvøy vil nå ha obligatorisk mekling også for samboende foreldre som går fra hverandre, og ikke bare for gifte foreldre, slik ordningen er i dag.

(NTB)