Kun 309 barn fikk et nytt hjem i Norge i fjor.

Antall barn som blir adoptert fra utlandet og til Norge er det laveste på 30 år. I 2002 ble det adoptert 754 barn fra utlandet til Norge. I fjor kom kun 309 barn til Norge, det laveste tallet siden 1979, melder NRK.

Noe av årsaken til fallet i utenlandsadopsjoner er at mange land har forandret reglene for adopsjon. Samtidig prøver flere å ta vare på barna i sitt eget hjemland.

– Vi ser en holdningsendring i flere land. Blant annet i Sør-Amerika har det vært kampanjer for å få flere familier til å vise samfunnsengasjement og ta vare på andres barn som trenger hjelp, sier seksjonssjef Ingrid Hustad Hansen i adopsjonsseksjonen i Barne-, ungdoms-, og familiedirektoratet.