Så langt i år har antall asylsøkere gått kraftig ned. Samtidig kommer det flere som Utlendingsdirektoratet (UDI) mener er reelle flyktninger, melder Dagsavisen.

– Årsaken er at det kommer færre åpenbart grunnløse søkere, og flere som faktisk har et reelt behov for beskyttelse, sier direktør Paula Tolonen i UDIs asylavdeling til Dagsavisen.

Ved utgangen av september var 4700 asylsøkere kommet til landet. På samme tid i fjor var tallet 6000. En ny prognose fra UDI regner med at det vil komme til sammen 3000 færre asylsøkere i år enn i fjor.

Antallet som klassifiseres som reelle flyktninger, og som dermed får asyl, har økt med nesten femti prosent til noe under 500 personer. Til sammen har 2122 personer fått opphold, og det er ifølge Dagsavisen en klar prosentvis økning fra i fjor.

I 2003 ble det satt i gang informasjonskampanjer i flere land i Øst-Europa for å skremme grunnløse asylsøkere fra å komme. I tillegg skulle grunnløse asylsøkere sendes hjem igjen 48 timer etter at de hadde ankommet Norge. Talonen mener disse kampanjene nå har gitt resultater.

Norsk organisasjon for asylsøkere (NOAS) mener UDI opererer med et for enkelt bilde. De mener asylpolitikken de siste årene innebærer en «markant forverring».

– Det er bra at UDI har fått ned tallet på grunnløse søkere, og at flere får den beskyttelse asyl innebærer. Men samtidig ser vi at UDI trosser FNs anbefalinger på mange punkter, sier Rune Berglund Steen i NOAS.