I Oslo ble det anmeldt åtte tilfeller av rasisme etter den såkalte rasismeparagrafen, § 135 i straffeloven. Også det er det laveste tallet på ti år, ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

-Problemet er at rasistisk motivert kriminalitet har lav prioritet hos politiet, sier voldsforsker Henrik Lunde ved Antirasistisk Senter til Vårt Land.

Han sier problemet er at rasismesakene ofte henlegges, noe som gjør at mange slutter å anmelde slike forhold. Tall fra SSB viser at politiet oppklarte én av fem saker om rasediskriminering i 1999.

NTB