Det totale antall anmeldte forbrytelser i årets seks første måneder sank med 3,7 prosent i forhold til i første halvår i fjor. Oppklaringsprosenten er også blitt bedre. 39,7 prosent av sakene så langt i år er blitt oppklart, mot 38,4 prosent på samme tid i 2005. Gjennomsnittlig saksbehandlingstid er videre blitt forkortet med 23 dager, fra 134 til 111 dager.

– Vi begynner å se resultatene av politireformen, sier assisterende politidirektør Odd Berner Malme i en pressemelding.

Mens anmeldt vinningskriminalitet sank med 6,5 prosent, økte antall anmeldte narkotikasaker med 8 prosent. I tillegg økte antall voldsforbrytelser med 0,2 prosent. I denne kategorien økte legemsbeskadigelse med kniv fra 121 til 182 saker.

Det ble anmeldt 58 forbrytelser innen miljøkriminalitet, mot 34 på samme tid i fjor. Samtidig har antall anmeldelser innen økonomisk kriminalitet sunket med nesten en tredel.