Sju av dem er hjemmehørende i Hordaland, en i Sogn og Fjordane og 24 i Oslo.

— Smittefaren blant nordmenn er liten. AIDS-epidemien er under kontroll i Norge, mener overlege Turid Thune ved Poliklinikk for seksuelt overførbare sykdommer Haukeland Sykehus.

49 av de smittede (63 prosent) er smittet før ankomst Norge. De kommer særlig fra Afrika og holder seg i sitt eget miljø. Norge har nå i alt 2429 HIV-positive. 750 har utviklet AIDS. Av disse er 555 døde.

Hittil i år er det registrert tre dødsfall, mot fire i samme periode i fjor.