NITO, som er arbeidstakerorganisasjonen for ingeniørene i staten, vedtok riksmeklingsmannens forslag til løsning. Norges Farmaceutiske Forening sa onsdag ettermiddag ja til å anbefale forslaget de fikk presentert fra riksmeklingsmannen.

For ingeniørene innebærer oppgjøret en totalramme på 3,93 prosent. Også farmasøytenes økonomiske ramme i oppgjøret ble på om lag 4 prosent på årsbasis.