Mattilsynet har analysert materialet i 35 forskjellige kjøkkenredskaper og funnet at fem av dem avgir for høye verdier av primære aromatiske aminer (PAA). Det er ingen akutt helsefare forbundet med disse stoffene, men de kan være kreftfremkallende og er ikke tillatt i Norge. Mattilsynet oppfordrer nå publikum til å kaste redskapene eller levere dem tilbake til butikken.

Ifølge Matportalen.no ble de samme stoffene funnet i plastredskaper på det norske markedet også i perioden 2003-2005. Mattilsynet var da i kontakt med importørene og grossisten, og satt igjen med et inntrykk av at de hadde iverksatt tiltak for å overholde regelverket. Likevel avdekker nå en ny undersøkelse at 5 av 35 produkter ikke overholder regelverkets krav.

– Denne undersøkelsen viser at vi gjorde lurt i å gjøre flere analyser av kjøkkenredskaper på det norske markedet, sier seniorrådgiver Per Fjeldal i Mattilsynet.