Det er spesialsalatene som hyppigst overskrider grensen for nitratinnhold, viser rapporten fra tilsynet. De gjorde 170 prøver. Det var mest utslag på norsk Ruccola-salat, samt Lollo rosso og grønn Lollo. Også blant crispi-salaten brøt mange grensen, mens det ikke ble funnet verdier over grenseverdien i isbergsalat, skriver Aftenposten.

Naturlig nitrat kan omdannes til et stoff som er kreftfremkallende. Likevel vil ikke Helsevernetaten advare forbrukere mot å spise norsk salat.

— Du skal spise svært mye salat for at det er fare på ferde, og jeg tror uansett at den sunne biten oppveier det som nitrat gjør i kroppen. Men dette vet vi for lite om, derfor må vi passe på at produsentene gjør det de kan for å begrense nivået, ut ifra et føre var-prinsipp, sier rådgiver Cécile Blom i Statens næringsmiddeltilsyn.

Salatprodusentene har frist til 2005 med å komme innenfor grenseverdien i EØS-regelverket.

(NTB)