Faren gjelder flatskjermer med jording og datamaskiner med tvkort, som er tilkoblet kabel-/telenettet.

– Vi vurderer faren som så stor at folk oppfordres til å kjøpe seg en sikker antennekabel med en gang, sier sjefingeniør ved direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Hans Lie.

Antennekabelen som behøves har galvanisk skille, som også kalles dobbel trafo.

– Dette bør man kunne kjøpe hos sin forhandler, sier Lie.

Slik kan man unngå kraftige støt og brannfare, som kan oppstå som følge av at jordingssystemene i strømnettet, kabelnettet og telenettet kommer i konflikt med hverandre og skaper overspenning.

Tidligere har datamaskiner tatt fyr på grunn av dette, sier Lie.

Kjent i utlandet

Lie sier dette har vært et kjent problem i utlandet en stund, hvor det blant annet averteres transformatorer på internett som bøter på problemet.

– Burde ikke dere ha kjent til dette tidligere?

– Det er mulig. Men det er først og fremst forhandlerne som plikter å være informert om produktene de selger.

På hi-fi klubben i Bergen var de ikke informert om dette da BT ringte tidligere i dag.

– Brannfarlige flatskjermer? Det har vi ikke hørt noe om.

– Vil kundene hos dere få dekket utgiftene til ny kabel?

– Da må jeg nesten henvise deg til ledelsen sentralt.

Det er foreløpig ikke lykkes BT å komme i kontakt med hi-fi klubben sentralt.