— Jeg forstår godt at noen reagerer på at farlige mennesker ikke blir tatt hånd om. Men tvungent psykisk helsevern er det mest alvorlige inngrep man kan gjøre mot et menneske i dag. Derfor er kriteriene i loven svært strenge. Hvis et menneske vurderes som farlig, men ikke er syk nok etter loven, så er det opp til politi og rettsapparatet å få ham bort fra gatene, sier Siri Nome.

Nome er leder for sikkerhetsavdelingen på Bergen psykiatriske universitetssykehus, avdeling Sandviken sykehus. Hun understreker at hun uttaler seg generelt.

Mikrofon i tennene

Hovedkriteriet i Psykisk helsevernloven er at en person skal ha en alvorlig sinnslidelse for å kunne bli tvangsinnlagt. Det kan blant annet innebære at han har alvorlige vrangforestillinger som ikke lar seg korrigere.

— Eksempler kan være at pasienten er overbevist om at noen har lagt inn en mikrofon i tennene hans for å avlytte ham. Pasienten kan være sikker på at han er aktiv i en etterretningstjeneste, eller blir overvåket av NRK via fjernsynet. Slike pasienter er psykotiske, sier Nome.

Forvrengte sanseforestillinger er også vanlige symptomer på alvorlig sinnslidelse.

— Noen hører stemmer. De kan høre gode stemmer, kanskje fordi de er ensomme og trenger selskap. Verre er det når stemmene er ondsinnet, og for eksempel gir ordren «Drep din mor». Noen kan dessuten «se» ting som ikke eksisterer; for eksempel dyr eller mennesker, sier hun.

Drepe før de blir drept

Selv om en person er aldri så langt inne i sin egen verden, kan de tenke svært logisk på utsiden av tvangsforestillingene.

— Hvis noen er overbevist om at en person er ute etter å drepe dem, kan de komme til at det beste er å drepe den andre først, sier hun.

Som regel er flere leger involvert i å vurdere om en person kan tvangsinnlegges eller ikke.

— Nevroser, tvangslidelser, angst og depresjoner er som regel ikke nok, sier Nome.

Men alvorlig sinnslidelse er vanligvis ikke nok for å sperre noen inne for behandling mot deres vilje. Ifølge loven skal det også enten være helt nødvendig av hensyn til deres egen helse - eller de skal utgjøre en alvorlig trussel for seg selv eller andre.

Tvungent psykisk helsevern består av en kombinasjon av medisiner og samtaler.

Nome regner med at det er rundt et par tusen personer med alvorlige sinnslidelser i Norge i dag. De færreste av dem regnes som farlige.

— Hvor mange som går rundt og er en fare for andre, er vanskelig å si. Noen av dem er sinnslidende, andre ikke.