Direktoratet henstiller nå alle som har kjøpt leken om å kvitte seg med den.

Jojo-leken består av en vannfylt gummiball med gummisnor. Direktoratet mener barn og unge ikke bare bruker leken som jojo, men også som slynge.

Gummisnoren strekkes da ut og kan vikle seg rundt halsen slik at barnet blir kvalt.

Importører og forhandlere trakk tidligere i år produktet frivillig tilbake fra markedet etter advarsler. Derfor ble det ikke innført salgsforbud for jo-jo-en. DBE har imidlertid indikasjoner på at jo-jo-en fortsatt selges her i landet og vurderer derfor å innføre salgsforbud.

Det er ikke registrert ulykker med leken her i landet, men det har skjedd i andre europeiske land.

(NTB)

SÅNN SER DEN UT: Jojo’en består av en vannfylt gummiball med gummisnor. Erfaring viser at barn og unge ikke bare bruker leken som jojo, men også som slynge. Gummisnoren strekkes da ut og kan vikle seg rundt halsen og medføre kvelningsfare. FOTO: DIREKTORATET FOR BRANN- OG ELSIKKERHET