Ulykker som skjer ved såkalt menneskelig svikt kan ofte handle om at den som sviktet var søvnig. I USA regner man med at 100.000 bilulykker årlig skyldes trøtte sjåfører. Bilførere som sovner er en av de vanligste årsakene til bilulykker i USA, viser statistikkene.