Ifølge forskningsrapportene er det selve samtalen, og ikke hvordan telefonen holdes, som representerer den største risikoen.

Svekker konsentrasjonen

— Faktisk sett kan et dårlig håndfrisett være farligere å bruke enn håndholdt mobiltelefon, sier forsker Gunnar Jenssen ved Sintef til Bergensavisen.

Han mener at mange av samtalene svekker sjåførens konsentrasjon av det som skjer på veien. Derfor bør det innføres et totalforbud mot å bruke mobiltelefon når du kjører.

— Da forbudet mot håndholdt mobil ble innført, visste vi lite om hva slags konsekvenser selve samtalen har. I etterpåklokskapens navn kan vi derfor si at man kanskje burde gått for et totalforbud med en gang, sier Jenssen.

(NTB)