Hvis du sletter feil e-post, kan det nemlig koste deg jobben – i alle fall i Danmark.

Selskapet EDB-Gruppen på Jylland har gitt en av sine ansatte avskjed på grått papir, etter at han hadde renset PC-en sin for gammel mail. Ledelsen satte ham rett på porten og stanset utbetalingen av lønn, skriver Internetavisen Jyllands-Posten.

Det hører med til historien at mannen hadde sagt opp stillingen sin, var på vei over til et konkurrerende selskap og bare skulle jobbe ut oppsigelsestiden. Saken har likevel vakt stor oppsikt i Danmark, fordi den berører viktige prinsipper.

Domstolen Østre Landsret har avsagt kjennelse for at EDB-Gruppen ikke hadde rett til å bortvise mannen. Denne kjennelsen skaper forvirring og møtes med protester blant danske arbeidsgivere, som mener avgjørelsen åpenbart er uriktig.

Arbeidsgiverforeningen Dansk Handel & Services jurist Illa Westrup betegner kjennelsen som håpløs. Fagforbundet HK nøyer seg med å påpeke at det oppstår stadig flere tvister mellom ansatte og arbeidsgivere om hvordan de ansatte skal behandle e-post.