Norske forskere har foretatt en rekke undersøkelser om yrkesrelaterte pusteplager og fått fram alarmerende tall. Undersøkelsene har blant annet blitt foretatt i lungeavdelingen på Haukeland Sykehus, og resultatene vekker internasjonal oppsikt.

–Hele 46,7 prosent av alle hordalendinger oppgir å ha vært utsatt for støv eller gass på arbeidsplassen, sier stipendiat Jan Brøgger til Dagens Medisin. Oslofolk følger hakk i hæl med 41 prosent.

I en annen studie som startet i 1985 og ble avsluttet i 1996, viste resultatene at tidligere støv— og gasseksponering ga tydelig økt risiko for luftveisplager. Nordmenn som en eller annen gang har vært utsatt for gass, støv eller asbest på arbeidsplassen, har nesten en doblet risiko for luftveisplager, sammenlignet med resten av befolkningen.

I forbindelse med en lungekongress i San Francisco denne uken ble det lagt fram norske tall som viser at tunnelarbeidere er en utsatt gruppe. Også aluminiumsarbeidere er i denne gruppen.

I Norge arbeider trolig rundt 3.000 mennesker som tunnel- eller aluminiumsarbeidere.

NTB