Dermed kan 440 ansatte i syv kommunale energiselskaper fortsatt gå på jobb som normalt.

— Svært vanskelig

— Meklingen var svært vanskelig, og en løsning satt langt inne. Jeg er glad for at vi har unngått en streik. Og jeg er svært fornøyd med at vi har fått til en løsning som er innenfor den samme økonomiske rammen som vi fra før hadde i avtalene med de ni øvrige forbundene, sier direktør Runa Opdal Kerr i KS Bedrift til NTB.

Det var like etter midnatt at meklingsmannen presenterte en skisse som partene fant å kunne anbefale.

En eventuell streik ville raskt kunne ha ført til problemer med strømforsyningen i Nord-Trøndelag, nordre deler av Møre og Romsdal, i Vestoppland og sørlige deler av Rogaland. Også andre deler av landet, blant annet Alta-området, kunne ha bli rammet.

Ti forbund

KS Bedrift hadde fremforhandlet en løsning med alle de to arbeidstakerorganisasjonene under årets tarifforhandlinger. Blant dem var NITO, Tekna, Fagforbundet og EL&IT Forbundet.

Ved uravstemningen valgte imidlertid medlemmene i EL&IT Forbundet å stemme nei mens de ni andre forbundene svarte ja.

Dermed gikk EL&IT-oppgjøret til mekling, der det altså ble en løsning like over fristen, noen minutter over midnatt, natt til torsdag. Den anbefalte løsningen skal nå til uravstemning blant EL & IT Forbundets medlemmer.