Øystein Mæland gikk av 16. august som politidirektør, kort tid etter at justisminister Grete Faremo (Ap) erklærte seg inhabil overfor Mæland.

I dagens høring i Stortinget blir Faremo spurt ut om en rekke forhold — inkludert forholdet til Mæland.

Overrasket over konklusjonen

Mæland var Faremos statssekretær i Justisdepartementet mellom 1994 og 1996. Senere omgikkes de også privat.

Faremo sier på spørsmål fra kontroll— og konstitusjonskomiteen at hun ba om en habilitetsvurdering fra departementets jurister da en rekke medier spurte om det.

— Det var trykket fra media som var utslagsgivende for at jeg ba om en vurdering, sier Faremo.

Hun ble overrasket over konklusjonen om sin egen inhabilitet.

— Jeg har alltid ment meg habil i forhold til ham, sier Faremo.

«Så nær opptil inhabilitet som det er mulig»

Mælands avgang ble annonsert av Faremo på utradisjonelt vis: På en NRK-sendt debatt fra Arendal, kvelden 16. august i år.

— Dette skyldes et ønske om å være ryddig. Jeg og Øystein Mæland har hatt et tett og profesjonellt forhold over lang tid, også etter at han var statssekretær for meg på 90-tallet. Når det gjelder tjenestemessige forhold har jeg fått en vurdering fra lovavdelingen i Justisdepartementet som sier at jeg er så nær opptil inhabilitet som det er mulig å komme, sa Grete Faremo der.