Faremo varsler en handlingsplan for veteraner i mai, skriver VG.

Planen skal legge grunnlaget for en serie tiltak innen forskning, helse og økonomisk støtte, anerkjennelse i form av hedersbevisninger, veiledning og lavterskeltilbud.

— VGs artikkelserie Krigens pris har vist at det fortsatt er en vei å gå, selv om det er gjort mye bra for veteraner de siste årene, sier forsvarsministeren.

En viktig del av handlingsplanen skal ifølge VG bestå i å legge til for at veteranenes erfaringer kommer til nytte for dem selv og andre.

— I fokuset på dem som skades fysisk og psykisk i internasjonale operasjoner må vi ikke glemme at veteraner er en ressurs for landet, sier Faremo.

-Vi har nå 120 000 veteraner i Norge. De utgjør en stor ressurs, som jeg brenner for å bruke. Det å ikke bli sett må være noe av det tyngste, sier hun.

Si din mening om oppfølgingen av veteraner her.