— De som har deltatt i E-tjenestens operasjoner har grunn til å være stolte over det de har bidratt til, sier sjefen for etterretningstjenesten, generalløytnant Kjell Grandhagen, i lys av avsløringene i VG og Dagbladet om den hemmelige spiongruppen E 14.

Torsdag får forsvarsminister Grete Faremo (Ap) høre Forsvarets egen redegjørelse om den hemmelige etterretningsgruppen E 14. Redegjørelsen fra Grandhagen og fungerende forsvarssjef, Jan Erik Finseth, skal foregå muntlig, er høyt gradert og kommer ikke til å bli offentliggjort, opplyser Forsvaret onsdag kveld.

- Verdifull virksomhet

  • Selv om jeg kun har tjenestegjort i E-tjenesten det siste året er det mitt inntrykk at virksomheten i tidsrommet fra 1996 til 2006 har frembrakt svært verdifull informasjon for norske myndigheter, sier Kjell Grandhagen.

Forsvarsministeren vil bli orientert om hvorfor og hvordan den hemmelige virksomheten ble etablert, rammene den har vært drevet innenfor og de erfaringene som er blitt gjort i disse årene, opplyser Forsvarsstaben i en pressemelding.

Grandhagen mener framstillinger i pressen av E 14 inneholder flere feil og unøyaktigheter, men avviser å kommentere opplysningene nærmere. «Sakens tabloide karakter er også lite egnet for å beskrive E-tjenestens svært viktige og samfunnsnyttige virksomhet,» heter det i meldingen.

Refser E-folk

Grandhagen er glad Stortingets kontrollorgan for de hemmelige tjenestene, EOS-utvalget, ikke har funnet grunn til å kritisere informasjonen som løpende er gitt om etterretningsvirksomheten. Selv kritiserer han tidligere etterretningsfolk for å ha brutt taushetsplikten.

— De burde være de første til å forstå at slike sikkerhetsbrudd kan få alvorlige konsekvenser både for nasjonen Norge og for de enkeltpersonene i E-tjenesten som i dag utfører risikofylte oppdrag på samfunnets vegne. Jeg ber dem innstendig tenke seg om før de igjen måtte gjøre noe tilsvarende, avslutter Grandhagen. (©NTB)