Etter at hun ikke har villet kommentere saken i fire dager,sier justisminister Grete Faremo nå at alle fakta skal på bordet i saken omPST-sjef Janne Kristiansens ulike forklaringer.

Det inkluderer at Kristiansen blir kallet inn til høring iStortinget. Et flertall på Stortinget har støttet at PST-sjefen må møte hosStortingets 22. juli-komité.

— All tilgjengelig informasjon

Som BT fortalte fredag, hadde PST fulle muligheter til åregistrere og undersøke Anders Behring Breivik da han dukket opp på en listegjennom antiterror-prosjektet Global Shield.

Janne Kristiansen, PSTs sjef, sa 25. juli derimot at PSTikke hadde lov eller mulighet.

-Jeg er opptatt av at komiteen selvsagt skal ha all tilgjengelig informasjon omde forholdene som er tatt opp i redegjørelsen til Stortinget, sier Faremo til bt.no.

Både i regjeringspartiene Sp og SV og iopposisjonen er det blitt reagert på Kristiansens ulike forklaringer.

— Vi bidrar

Justisministeren sier det har vært internemøter i Justisdepartementet i dag på grunn avsaken. Det skal også ha værtkontakt mellom PST og Justisdepartementet.

-Det må ikke råde tvil om at vi bidrar med all mulig informasjon. Forjustisministeren har PST-sjefen tillit så lenge PST-sjefen sitter, sier Faremo.

PST-sjefen har også gitt ulike forklaringer på hvorfor PSTikke tok tak i tipset om Breivik. 25. juli sa hun at det ikke var mulig. I enredegjørelse sendt justisministeren i oktober, skriver Kristiansen at PST ikkeprioriterte den type tips.

PST-sjefen i utlandet

Tipset om at Breivik hadde kjøpt kjemikalier fra et polskfirma ble sendt til sikkerhetstjenesten 3. desember i fjor.

— Hvordan reagerer du på at PST-sjefen hargitt ulike forklaringer på hvorfor PST ikke fulgte opp tipset om Breivik?

— Dette er et komplisert saksforhold. Det erderfor det er så viktig for meg å skape trygghet om at all tilgjengeliginformasjon blir gitt. I denne situasjonen er jeg ikke ute etter å karakeriserenoe, sier Faremo.

Janne Kristiansen er på reise i utlandet, og skal være bortetil neste uke. Gjennom PSTs informasjonstjeneste har hun sagt nei til BTshenvendelser om intervju. Kommunikasjonsrådgiver Siv Alsén i PST sier tilDagbladet at PST-sjefen imøteser en høring.

-Janne Kristiansen erpå en lengre tjenestereise og ønsker ikke svare på dette nå. Hun henviser tilevalueringene av Politiets sikkerhetstjeneste som pågår og imøteser en høringpå Stortinget, sier Alsén til avisen.