Det er maskinister organisert i Det norske maskinistforbund (DNMF) som er varslet tatt ut av tjeneste fra torsdag kveld. De som blir tatt ut er offiserer som arbeider på NIS-skip som er står i Norges rederiforbunds avtaleregister.

Årsaken til konflikten mellom partene er at DNMF ikke har godtatt resultatet som forelå da forhandlingene ble avsluttet den 7. februar.

Partene vil møtes på nytt hos Riksmeklingsmannen torsdag klokken 10.00, men dersom ikke et nytt resultat foreligger innen midnatt blir medlemmene av DNMF bli tatt ut i streik.

(NTB)