Sykehusene som tas ut i en eventuell streik er Akershus universitetssykehus, Ullevål universitetssykehus, Radiumhospitalet-Rikshospitalet og St. Olav Hospital.

Totalt 244 psykologer, forskere, leger og ingeniører tas ut av jobb.

– Vi vil skåne pasienter og i størst mulig grad ramme arbeidsgiver. Liv og helse settes ikke i fare, sier leder i Akademikerne Helse, Rune Frøyland.

Planene er klare for en eventuell opptrapping av streiken. Men Akademikerne vil ikke ut med hvilke grupper som står for tur.

Striden står om hvor partene skal forhandle om pensjon, svangerskapspermisjon og andre sosiale bestemmelser: Nasjonalt – slik det gjøres i dag, eller på det enkelte sykehus – slik NAVO ønsker.