Riksmeklingsmann Svein Longva skal forsøke å skape enighet om seks forskjellige landsoverenskomster som omfatter hele 28 forbund i LO, Unio, YS og Akademikerne samt NITO, Norges Ingeniørorganisasjon. Meklingen pågikk fredag og gjenopptas mandag, og fristen går ut tirsdag ved midnatt.

Forbundene organiserer ansatte i private virksomheter i HSH som utfører oppgaver innenfor helse, utdanning og kultur. Kravet er at de skal ha samme lønns— og arbeidsvilkår som ansatte i offentlige virksomheter, deriblant samme pensjonsavtaler.

Svekke rettigheter

For LOs del omfatter forhandlingene om lag 7.000 medlemmer i 700 virksomheter. Omtrent 200 LO-medlemmer vil bli tatt ut hvis det blir streik.

– Vi godtar ikke brudd med prinsippet om at medlemmene skal ha samme lønns- og arbeidsvilkår som i sammenlignbare virksomheter i det offentlige. Dette prinsippet har vært lagt til grunn for alle tidligere tariffavtaler, sier LOs forhandlingsleder Hilde Løkholm.

HSH ville i forhandlingene åpne for at de lokale partene kunne endre dagens pensjonsavtaler.

– Vi frykter at dette kan svekke medlemmenes pensjonsrettigheter, sier Løkholm.

Sykehus

YS tar ut 75 medlemmer i en eventuell streik. Det vil blant annet ramme Lovisenberg Diakonale sykehus og Diakonhjemmet. Kravet er likelydende med LOs krav.

Unio har varslet plassfratredelse for nærmere 350 medlemmer som er ansatt i HSH-virksomheter.

– Det kan bli streik fra onsdag morgen ved flere sykehus, barnehager og museer, sier Unios leder Anders Folkestad.

Sykepleiere, lærere, førskolelærere, fysioterapeuter, ergoterapeuter og funksjonærer er gruppene som først tas ut i streik dersom partene ikke blir enige om ny tariffavtale med meklingsmannens hjelp.

De berørte virksomhetene er Lovisenberg sykehus og Diakonhjemmet sykehus i Oslo, Dronning Mauds minne i Trondheim, Martina Hansens Hospital i Bærum, Haraldsplass sykehus i Bergen, Nasjonalmuseet for kunst, Trøndelag folkemuseum og enkelte barnehager i Oslo og Trondheim og en folkehøyskole.

Totalt har Unio i overkant av 5.000 medlemmer i HSH-området.