Det var Fellesforbundet som mandag kveld krevde meklingen for frontfagene avsluttet. Når noen krever meklingen avsluttet, må den være avsluttet innen fire dager.

Plassfratredelsen fra midnatt natt til lørdag omfatter rundt 960 bedrifter som er medlemmer i NHO og vel 140 bedrifter som ikke er medlem av NHO, men som har direkte tariffavtale med Fellesforbundet.

Det er bedrifter som omfattes av verkstedoverenskomsten, kartonasjeoverenskomsten, tekooverenskomsten og overenskomsten for byggeindustrien som vil bli rammet av konflikten.

Fire dagers frist

Riksmeklingsmann Svein Longva har nå frist fram til midnatt natt til lørdag for å forsøke å skape enighet om nye avtaler som Fellesforbundet og Norsk Industri kan godta. Partene er innkalt til nytt møte tirsdag formiddag.

På en pressekonferanse etter bruddet kunne riksmeklingsmannen bare konstatere at det ikke har vært noen tilnærming mellom partene på noe område.

– Det har vært liten bevegelse. Avtalefestet pensjon (AFP) og sosial dumping er fortsatt vanskelige områder. Partene har ikke i det hele tatt begynt å snakke om tall i lønnskravene. Det har stort sett vært stillstand, konstaterte Longva.

Fire hovedutfordringer

Riksmeklingsmannen står foran fire utfordringer når han skal forsøke å meisle ut en forhandlingsløsning. Den største oppgaven, AFP, kan han ikke klare uten politisk hjelp. AFP krever et utspill fra regjeringen. Mandag sa Longva at han ikke hadde skrevet noe brev til regjeringen om saken for å få vite hva den eventuelt kan bidra med.

De tre andre utfordringene er økonomi, seriøsitet i arbeidslivet (sosial dumping) og fleksibilitet i arbeidslivet.