Den svært omfattende meklingen på Riksmeklingsmannens kontor er ennå timer unna noen avklaring.

– Vi fortsetter ut over natten. Så lenge partene er enige om at det er noe å snakke om og man mener at det er mulig å få til noe, så fortsetter vi, sa riksmeklingsmann Svein Longva til NTB rett før midnatt natt til onsdag.

Fristen for meklingen mellom Legeforeningen og 27 andre fagforbund fordelt på LO, Unio, YS, Akademikerne og NITO på den ene siden og Handels— og Servicenæringens Hovedorganisasjon på den andre, gikk ut ved midnatt.

- En stund igjen

– Det er fortsatt en stund fram til jeg eventuelt kan legge fram en skisse. Nå fortsetter meklingen så lenge partene har tro på at det er mulig å nå fram. Men det er fortsatt slik at det ikke kan bli noen løsning, sier Longva til NTB.

En eventuell streik vil ramme sykehus, barnehager og andre institusjoner.

– Meklingen er inne i en spennende fase, vi har fortsatt håp om å komme i havn, men regner med at både kvelden og natta må til for å komme til enighet, sier visepresident Per Meinich i Legeforeningen til NTB.

Mer konkret vil han ikke være så lenge meklingen pågår.

Motparten er Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon. Det er Riksmeklingsmannen selv, Svein Longva, som arbeider med det omfattende sakskomplekset.

Krever likebehandling

Meklingen startet fredag 29. september. Longvas utfordring er å skape enighet om seks forskjellige landsoverenskomster som omfatter i alt 28 forbund. Disse forbundene fordeler seg på LO, Unio, YS, Akademikerne og NITO.

Forbundene organiserer ansatte i private virksomheter innenfor HSHs medlemsbedrifter som utfører oppgaver innenfor helse, utdanning og kultur. Kravet er at disse medlemmene skal ha samme lønns- og arbeidsvilkår som ansatte i offentlige virksomheter

Det gjelder spesielt pensjonsavtalene. HSH ønsker å svekke arbeidstakernes pensjonsordninger før de nødvendige politiske prosesser er gjennomført. Det kan ikke de forskjellige forbundene godta.

Skjermer akuttfunksjoner

I alt vil ansatte ved drøyt 25 institusjoner bli tatt ut i streik dersom meklingen ikke lykkes. De to sykehusene som er tatt ut i legestreik er Lovisenberg Diakonale Sykehus og Diakonhjemmet Sykehus.

Det er tatt ut et begrenset antall leger ved hvert sykehus.

I tillegg er det varslet streik for helsepersonell ved en rekke andre private sykehus i landet. Også noen få barnehager vil bli berørt av streiken.

– Legeforeningen vil ikke ta ut leger som arbeider ved akuttfunksjoner i streik og vil arbeide for at pasienter ikke skal bli unødig skadelidende. Vi har forståelse for at pasienter synes det er en kjedelig situasjon at planlagte operasjoner må utsettes, men det er dessverre ikke til å unngå at enkelte pasienter må gå noe lenger med sine plager, sier visepresident Per Meinich i Legeforeningen.