Det ble fredag kveld sendt ut et flomvarsel for store deler av landet i forbindelse med den varme temperaturen og kraftige snøsmelting som er ventet de nærmeste dagene.

Varselet som er sendt ut varer frem til tirsdag, og Norges Vassdrags— og energidirektorat melder at flomfaren er størst i områder hvor det fortsatt er snø igjen.

- Raskt økende vannføring

— Høye temperaturer og vind gir stor snøsmelting i fjellområdene. Dette fører til raskt økende vannføring i bekker og elver som fremdeles har snø igjen i store deler av nedbørfeltet, heter det i flomvarselet fra NVE.

— Vannføringen kan komme opp i nivå mellom fem og ti års gjentaksintervall i løpet av pinsehelga. Det gjøres oppmerksom på at eventuelle endringer i temperatur- og/eller nedbørprognosene vil ha stor betydning for vannføringsutviklingen, skriver NVE.

NVE advarer også om at at regn og snøsmelting gir moderat fare for sørpeskred. Varselet gjelder i områder med minst 50 centimeter snødybde. Snøsmelting kombinert med vannmettet jord gir moderat fare for jordskred og utglidninger, skriver NVE.

Fare for flere ras

Lørdag gikk det et stort skred i Sogn og Fjordane: Et 200 meter bredt snø— og steinras førte til at veien mellom Aurland og Skjerdal ble stengt.

Ordføreren i Aurland, Norvalv Distad, var på stedet ti minutter etter at politiet fikk melding om raset.

— Det er et ras som har fulgt et elveleie og det er en blanding av vann, snø og stein som har rast nedover fjellsiden, sier Distad.

FV 242 er stengt etter raset, og klokken 11.00 meldte Vegtrafikksentralen i Sogn og Fjordane at det ikke vil bli ryddet i rasområdet i dag. Det blir tatt en ny vurdering igjen til mandag.

— Geologen har vært oppe i hellikopeter og vedkommende har sagt at det er fare for nye ras i området, sier Jan Erikstad vaktoperatør ved Vegtrafikksentralen i Sogn og Fjordane.

Store områder

Flomvarselet gjelder frem til 21. mai og omfatter områder i Nord-Trøndelag, Sør-Trøndelag, Møre og Romsdal, Sogn og Fjordane, Hordaland, Rogaland, Vest-Agder, Aust-Agder, Telemark, Buskerud, Oppland, Hedmark.

Det ble før helgen også sendt ut et eget flomvarsel for fylkene Vest-Agder, Aust-Agder, Telemark, Vestfold, Buskerud og Oppland, og det har også vært sendt ut et eget varsel for Nordland, Troms og Finnmark.

Tidligere har NVE advart spesielt om flomfare i Hallingdalselva og Krøderen i Buskerud.