Mange har erfart at studentpolitisk arbeid gir verdifull erfaring på områder som organisasjon og ledelse. Som arbeidssøkere har mange studenter også opplevd å få uttelling for sitt studentengasjement.

Nå tar Avdeling for samfunnsfag ved Høgskolen i Bodø sikte på å tilby engasjerte studentpolitikere vekttall, skriver Nordlandsposten. I praksis vil avdelingen lage et studietilbud som fanger opp organisasjon, administrasjon, ledelse og andre elementer som inngår i studentvervene.

Det er ennå ikke bestemt hvilke verv studiet skal rette seg mot, men det er klart at ordningen ikke blir innrettet slik at vekttall skal bli en hovedmotivasjon for å engasjere seg i studentpolitikk.

NTB