— Dette føler jeg som en oppreisning. Anklagene mot meg var blodig urettferdige, sier Stangeland etter at granskerne slaktes i en ny evaluering.

Redningsselskapet hyret inn advokat Sven Eriksrud fra advokatfirmaet Wikborg, Rein & Co. for å evaluere arbeidet granskingsutvalget gjorde av selskapets liv. Advokaten konkluderer med at det er «rettet urettmessige beskyldninger mot navngitte personer».

I en pressemelding som ble sendt ut i går, beklager selskapet belastningene de aktuelle personene er påført.

— I tillegg kommer vi til å sende et personlig brev med en beklagelse til hver enkelt av dem som har grunn til å føle seg forurettet, sier president Lars Hellandsjø.

Blant dem som snart får et slikt brev i posten, er tidligere president Magnus Stangeland og distriktssekretær Bjørn Amundsen i Hordaland.

— Til sammen kan det dreie seg om åtte-ti personer, sier Lars Hellandsjø.

Faktafeil

Etter at granskningsrapporten kom i mai, fikk Redningsselskapet flere henvendelser om at den inneholdt faktiske feil.

— Derfor bestemte vi oss for å la en ekstern og nøytral advokat evaluere metodene og grundigheten bak rapporten, sier president Lars Hellandsjø.

I rapporten peker advokat Eriksrud blant annet på følgende:

  • Det hadde vært en fordel om granskingsprosessen hadde blitt satt i gang på en ryddigere måte.
  • Saksbehandlingen har ikke vært god nok. Det har medført faktafeil.
  • Granskingsutvalget trekker konklusjoner som i noen tilfeller innebærer beskyldninger mot navngitte personer. Flere av disse konklusjonene er trukket på bakgrunn av manglende eller feil forståelse av fakta.

Skremt Stangeland

— Det var det jeg visste hele tiden. Granskningsrapporten var et bestillingsverk til bruk i en maktkamp, kommenterer Magnus Stangeland på telefon fra Bulgaria.

Han er glad for å få en unnskyldning, men vil opprettholde stevningen han har tatt ut mot granskerne. Trolig vil han møte dem i forliksrådet.

— Det forundrer meg at de kan unngå fakta på en slik måte. Vi snakker jo om folk som står midt i norsk rettsvesen. Denne prosessen har gjort meg dypt bekymret for rettssikkerheten i dette landet, sier Stangeland.

- Enorm påkjenning

— Jeg håper jeg får en beklagelse nå. Dette har vært en enorm påkjenning, sier distriktsekretær Bjørn Amundsen.

I granskningsrapporten ble han beskyldt for økonomisk rot, og det ble anbefalt å anmelde ham til politiet.

— Jeg har jo hele tiden sagt at jeg ikke har gjort noe galt, og hadde null tillit til granskningsutvalget. Men det har vært en påkjenning, ikke minst for mine nærmeste, som måtte lese om det i avisene, sier han.

Også Økokrim har vurdert rapporten, og kommet til at det ikke var grunnlag for etterforskning.

Solum, Stian Lysberg