• Gravide kvinner øker blodvolumet sitt med mellom 30 og 50 prosent. Det kan ha en positiv effekt på utholdenheten etter fødsel hvor blodvolumet fremdeles er forhøyet. Det er selvsagt noe idrettsutøvere etterstreber, sier forsker Kristin Reimers Kardel.

INGELILL BRATTHEIM

Kristin Reimers Kardel er lektor ved avdeling for ernæringsvitenskap på institutt for medisinske basalfag på medisinsk fakultet ved Universitetet i Oslo, har forsket på effekten av intens trening hos gravide toppidrettsutøvere.

Hun fikk Vitalprisen «Fysiologisk respons på intens trening hos idrettsutøvere under og etter svangerskap». Der fulgte hun 41 friske, gravide kvinner fra 17. graviditetsuke til 12 uker etter nedkomst. Treningen besto av styrke-, intervall— og utholdenhetstrening, med så høyt som 170-180 slag i minuttet i puls.

Først og fremst fant hun at det ikke er noe i veien for å fortsette treningen gjennom svangerskapet. Det ufødte barnet tok ingen skade av treningen, og idrettskvinnene mer eller mindre beholdt sine treningsnivåer og aerobe kapasitet gjennom graviditeten.

— Gravide kvinner øker blodvolumet sitt med mellom 30 og 50 prosent. Det kan ha en positiv effekt på utholdenheten etter fødsel hvor blodvolumet fremdeles er forhøyet. Det er selvsagt noe idrettsutøvere etterstreber, sier hun.

— Denne effekten varer derimot kun i en tidsavgrenset periode på ett år. Da går kroppen tilbake til det vanlige. Så dette kan de ikke dra nytte av så lenge.

Reimers Kardel tror at de mentale effektene av det å bli mor, er minst like viktige.

— Kvinner som føder barn blir modnere, mer erfarne og nødt til å disponere tiden sin på en annen måte enn før. De blir nok mer målbevisste og effektive. Kvaliteten på hver trening går opp, mener Reimers Kardel.