Tempoet i etterforskningen etter operasjonen som fikk navnet ENEA har utviklet seg til en skandale, og riksadvokaten har informert justisministeren, skriver Dagbladet.

1. februar i år hadde Oslo-politiet fortsatt 22 saker under etterforskning, og bare tolv saker var ferdig etterforsket. Politiet regner ikke med å være ferdig med etterforskningen før 1. juli.

Advokat John Chr. Elden, som er forsvarer for en rekke av dem som ennå ikke har fått avgjort sakene sine, mener at straffen for dem som måtte bli funnet skyldige må bli dramatisk lavere enn om de hadde fått en dom i 2004. — Ventetida er svært uheldig for alle parter. Når justisministeren går ut til folket og spør hva politiet bør prioritere, kan han jo starte her, sier Elden.

Riksadvokat Tor-Aksel Busch har informert justisminister Knut Storberget (Ap) om at Oslo statsadvokatembete har bedt Oslo-politiets ledelse om en redegjørelse.