Tilskuddsordningen for strømsparing som Stortinget vedtok i slutten av november, omfattet ikke innkjøp av vedovner. Regjeringen bevilget 46 millioner som skulle gi vanlige husholdninger et bidrag til kjøp av pelletskaminer, varmepumper (ikke luft-til-luft) og styringssystemer for strømsparing.

Energi-og miljøkomiteen går nå enstemmig inn for å gi støtte også til vedovner.

Komitémedlem Asmund Kristoffersen (Ap) til NRK at han regner med at regjeringen dermed vil vurdere støtten på nytt i 2007.

De tre partiene i Bondevik-ll-regjeringen og Frp har tidligere kritisert regjeringen for bare å gi støtte til tiltak som krever forholdsvis store engangsinvesteringer. De vil derfor inkludere rentbrennende vedovner og varmepumper av typen luft-til-luft.

Også Varmeprodusentenes forening har protestert mot ekskluderingen og truet med å bringe den inn for ESA, EFTAs overvåkingsorgan. Dersom ikke vedovner får goden av tilskuddsordningen på lik linje med konkurrerende alternative teknologier, blir det ren statsstøtte, sa foreningen til NTB for en tid tilbake.