Eksperter i Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling (OECD) skryter av norske barnehager. På kontinentet minner ofte barnehagene mer om miniskoler enn steder for lek og utfoldelse, mens de i Norge er mer enn en forberedelse på skolegang. Barne— og familieminister Laila Dåvøy (KrF) er enig.

– Barn får lov til å være barn i norske barnehager, sier hun til Dagsavisen.

Men på andre områder står det ikke like bra til. Rapporten sier at norske foreldre må betale altfor mye for barnehageplassen, sammenlignet med foreldre i andre land. Rapporten påpeker dessuten at norske barnehager har en lav dekning av pedagoger og lite langsiktig forskning.

– Foreldrebetalingen skal gå ned relativt raskt, og målet er som kjent en halvering av dagens takster, sier Dåvøy.

De andre landene som er vurdert i OECD-rapporten er Australia, Belgia, Danmark, Finland, Italia, Nederland, Portugal, Storbritannia, Sverige, Tsjekkia og USA.

(NTB)