Her fant forskerne liten forskjell mellom fedrene som var hjemme sammen med mor — og de som tok barnestellet alene i permisjonstiden. I stedet valgte fedrene ulike strategier når skitne tallerkener tårnet seg opp og støvet vokste i krokene.

Noen valgte outsourcing. De satte rett og slett bort husarbeidet - for eksempel ved å ansette vaskehjelp. Andre valgte teknologifisering. De anskaffet maskiner, noe som selvfølgelig ikke løste hele problemet. Dermed måtte mor ta seg av restene. En tredje strategi for fedrene var boikotting og kvalitetssenking. De lot det flyte. Først når støvet var blitt til store lam under sofaen, tok de affære.

Og selv om far i utgangspunktet skulle ta seg av matlagingen, er det flere tilfeller der mor tar over ut fra begrunnelsen: Det går ikke an å leve på fiskepinner og hurtigris hele uken.

I den grad fedrene deltok mer etter permisjonstiden, gjaldt det ting knyttet til barnet. Det er flere i hjemme-alene-gruppen som henter og bringer barnet. Dessuten er det flere her som gjør de daglige innkjøpene på vei til og fra barnehagen. For fedrene er ikke det å være hjemme med barnet noe likestillingsprosjekt. Det er kjærligheten til barnet og omsorgen som trekker fedrene hjem. De opplever ikke husarbeidet som en del av denne pakken.