KRISTIN JANSEN LENA VERMEDAL

— Dette er svært interessant og meget viktig. Kråkenes påviser noe helt nytt, og det vil få stor betydning, sier Haughton, professor i nevroradiologi ved University of Winsconsin.

— Nå er båndskaden i nakken påvist for første gang. Videre forskning vil gjøre det mulig å finne ut av hvordan denne skaden lager smerter. Da vil legene etter hvert kunne forutsi hvor lenge plagene til en pasient med nakkesleng vil vare, sier han.

Forskningen til Jostein Kråkenes er allerede omtalt i flere internasjonale tidsskrift.