• Født 24. februar 1961 i Bergen.
  • Cand.mag., stortingsrepresentant for Hordaland siden 1989.
  • Kvinnepolitisk leder i Høyre 1994–98. Nestleder i Høyre 2002–04, partileder fra 2004. Kommunal— og regionalminister 2001–05, fra 2004 også statsministerens stedfortreder. Parlamentarisk leder i Høyre fra 2005.
  • Har ledet Høyre i to stortingsvalg. I 2005 fikk partiet bare 14 prosent av stemmene. I 2009 ble resultatet 17,2 prosent.
  • Aktuell med boken «Mennesker, ikke milliarder».